Styrelsen för Verkstadsklubben i Braås.

Uppdraget:
Att värna medlemmarnas intressen på arbetsplatsen.Mötesdagar Hösten 2020

Styrelsemöten, Nomineringsmöte och Årsmöte 2020
FUNKTIONÄRSLISTA

IF METALL 2020
Styrelseledamöter 2020