Styrelsen för Verkstadsklubben i Braås.

Uppdraget:
Att värna medlemmarnas intressen på arbetsplatsen.Mötesdagar 2022

Styrelsemöten, Nomineringsmöte och Årsmöte 2022
FUNKTIONÄRSLISTA

IF METALL 2022
Styrelseledamöter 2022