Styrelsen för Verkstadsklubben i Braås.

Uppdraget:
Att värna medlemmarnas intressen på arbetsplatsen.Mötesdagar 2021

Styrelsemöten, Nomineringsmöte och Årsmöte 2021
FUNKTIONÄRSLISTA

IF METALL 2020
Styrelseledamöter 2020