Studier

Vi lever i en globaliserad värld där förändringar kommer ofta. För att hänga med och inte hamna på efterkälke eller lätt bli utbytta, måste vi utbilda oss. Ett lärande under hela sitt yrkesverksamma liv med aktuella utbildningar till våra medlemmar, hjälper oss att klara av framtiden krav och förväntningar.
Inom verksamheten för studier jobbar klubben för att bredda och öka kunskapsnivån hos våra medlemmar. Från introduktion till förtroendeutbildningar spänner sig de fackliga utbildningarna. Dessa anordnas av IF METALL, egen regi eller någon av våra samarbetspartners. Välkommen in och diskutera utbildningar.

//Dan


2020 års kurskataloger

Facklig medlemsutbildning i IF-METALL i Samverkan Småland-Östergötland 2020.
Dessa kataloger finns på klubbexpeditionen. Du vet väl att du kan gå in på IF Metalls hemsida (medlemsportalen) och läsa de senaste  nyheterna om studier. Som ny i facket är vår ambition att man går medlemsutbildningen som ger en bra insikt i  det fackliga arbetet.


IF Metalls studiekatalog 2020


Medlemsutbildningar 2020.


Medlemsutbildning

För dig som vill veta mer om IF Metall och facket är detta en samlad studiecirkel som handlar om saker som berör dig som medlem. Idé och mål, varför man är medlem, stadgar, vad säger lagarna om arbetslivet, arbetsmarknadsförsäkringar och våra avtal.

Vi anordnar även medlemsutbildningen som enskilda delar inom områdena:
Avtal, Försäkringar, Fackföreningen, Arbetsmiljö.
Du som är med får 119 kr per timme (skattefritt) om du förlorar arbetsinkomst.
Facklig-politisk medlemsutb.

Förkunskaper är medlemsutbildning. Snacka politik som berör arbetet såväl som vardagen och samhället, utifrån deltagarnas egna perspektiv.

Innehåll:
-Värderingar i samhället.
-Facklig-politisk samverkan.
-Vägen för de politiska besluten.
-Makt och inflytande.

Du som är med får 119 kr per timme (skattefritt) om du förlorar arbetsinkomst.